Slide 1 Slide 2 Slide 3

ZENO Informatie

ZENO staat voor Zwemclub Eekeburen Niekerk Oldekerk.

De naam komt van het zwembad waarin we zwemmen. Het is een overdekt zwembad met heerlijk water. Het zwembad ligt precies op de grens van Niekerk en Oldekerk, gemeente Grootegast (Gr). Zie ook de site van het zwembad: www.eekeburen.nl

De zwemclubtijden zijn vanaf 17-08-2020 weer zoals voorheen, zie hieronder.

ZENO houdt zich aan het geldende Corona beleid. Er gelden op dit moment geen speciale regels vanwege het Corona virus.
Zie hier het Corona Protocol van de zwemclub.

Dag

Tijd

Groep

zaterdag

10:00 - 11:00

wedstrijd training

zaterdag

11:00 - 11:50

recreatieve training, met speelkwartier aan het eind

zaterdag

11:40 - 12:30

recreatieve training, met speelkwartier aan het begin

maandag

18:00 - 19:00

wedstrijd training

dinsdag

09:00 - 09:30

senioren recreatief

dinsdag

09:30 - 10:00

senioren recreatief

woensdag

18:00 - 19:30

wedstrijd training

woensdag

20:30 - 21:00

senioren recreatief

ZENO is de gezelligste zwemclub van het Westerkwartier!
Als je minimaal een B-diploma hebt, kun je lid worden.

Kom zelf eens kijken: je mag 3x gratis meezwemmen met een `druppel`, verkrijgbaar bij de balie. 
We horen graag of je komt meezwemmen op ons mailadres info@zwemclubzeno.nl

Of lees de informatie die de trainers hebben opgesteld: Werkwijze ZENO

Zie hier een overzicht van de contributie bedragen.

Zie ook ons clubblad: de Sproeier

ZENO zorgt voor een plezierige, veilige, ontspannen omgeving voor de zwemmers.
Wij hanteren tijdens de trainingen de gedragsregels voor begeleiders zoals de landelijke sportorganisatie NOC*NSF die heeft opgesteld.
Hierin staan onder andere regels voor het omgaan met grensoverschrijdend seksueel gedrag. 

Er zijn verschillende trainers, die samen de trainingen verzorgen. Onze trainers hebben een opleiding wedstrijdtrainer gevolgd, en zijn in het bezig van een VOG.
Zie hier het aannamebeleid voor onze trainers.
Bij de trainingen is altijd een bestuurslid aanwezig. Deze houdt een oogje op de gang van zaken voor, tijdens en na de traingen. 

ZENO heeft een vertrouwenscontactpersoon. Deze functie wordt ingevuld door het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de gang van zaken en overleggen met de trainers.
U kunt deze persoon bereiken via een e-mail naar bestuur@zwemclubzeno.nl.
Mochten er problemen ontstaan, dan kun je ook terecht bij onze externe Vertrouwenspersoon, zie hier.

ZENO heeft een privacy beleid voor persoonsgegevens en het publiceren van beeldmateriaal, zie hier.

Zwemclub ZENO is een SBB erkend opleidingsbedrijf voor de opleidingen niveau 3 & 4 (profiel trainer/ coach) van Sport & Bewegen.

Meer info over de zwemclub kunt u krijgen bij het bestuur.

Wilt u lid worden of het lidmaatschap opzeggen?
Kies dan de link hieronder:

Aanmelding lidmaatschap ZENO

Opzeggingsformulier