Slide 1 Slide 2 Slide 3

Taakomschrijving Ploegleiders

Taakomschrijving                                                                  ploegleider ZENO

 

Bij alle zwemwedstrijden waar ZENO-zwemmers aan meedoen, worden één of meerdere ploegleiders gevraagd. Dit zijn meestal ouders van de aanwezige zwemmers. 

Hieronder staan de taken van deze ploegleiders vermeld.

Voor vragen hierover kun je terecht bij het Bestuur.

 

 • De ploegleider is 3 kwartier voor aanvang van het inzwemmen aanwezig. Hij/zij meldt zich bij de wedstrijdleiding om de club aan te melden en ontvangt evt. de startkaarten en het wedstrijdprogramma.
 • De ploegleider controleert of alle aangemelde zwemmers aanwezig zijn.
 • Bij een eventuele afmelding van een wedstrijddeelnemer, moet het afmeldingsformulier worden ingevuld door de ploegleider. Dit formulier moet vóór aanvang van de juryvergadering afgegeven worden aan de wedstrijdleiding. De juryvergadering begint meestal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd.
 • Vlak voor de start moeten alle ploegleiders zich bij de scheidsrechter melden. Er worden dan evt. programmawijzigingen, samenvoegingen, afmeldingen e.d. doorgegeven.
 • De ploegleider houdt het programma goed bij en weet dus precies wanneer hij/zij de zwemmer moet oproepen om hem/haar op tijd naar het startblok te sturen.
 • De ploegleider geeft de zwemmer dan het startbriefje mee. Als er bij de 25 meter afstanden startbriefjes zijn, moet één van de ploegleiders deze aan de andere kant aan de juiste klokkers afgeven.
 • De ploegleider geeft, in overleg met de trainer, de zwemmer evt. advies mee voordat zijn/haar wedstrijd begint.
 • De ploegleider of de trainer klokt de tijden en geeft na de wedstrijd aan welke tijd er gezwommen is en hoe de wedstrijd ging.
 • Tijdens de wedstrijden is de ploegleider verantwoordelijk voor de ZENO-zwemmers. Aandachtspunten hierbij zijn: (sportief-) gedrag, houden aan de regels van het zwembad en wedstrijdleiding, opvolgen van aanwijzingen van wedstrijdleiding, op tijd naar het startblok sturen.
 • Ploegleiders zien er ook op toe dat de zwemmers gezond eten mee hebben,  dat ze goed drinken, en dat ze zich warm houden tijdens het wachten.
 • Aan het eind van de wedstrijd moeten de zwemmers zich afmelden bij de ploegleider.

Zie hier ook de tekst in de bijlage

Zie hier het Ziekmeldingsformulier