Slide 1 Slide 2 Slide 3

ZENO Aanname Beleid

ZENO hanteert de volgende regels bij het screenen en aannemen van vrijwilligers (met name trainers) binnen de club:

  • Er wordt een kennismakings gesprek gehouden.
  • De referenties van de vrijwilliger worden nagegaan bij de vorige club.
  • Voor alle trainers wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd. Dit wordt elke 3 jaar herhaald.
  • Vrijwilligers worden aangemeld bij de KNZB via Sportlink. Zij vallen hiermee ook onder het tuchtrecht van de bond.
  • Vrijwilligers worden op de hoogte gesteld van de procedures die binnen ZENO gelden, waaronder deze regels en de gedragsregels.